اخبار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص هزار میلیارد تومان جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی، اسناد خزانه اسلامی یا تضمین از سوی دولت موافقت کردند.

دبیر انجمن وارد کنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام اعلام کرد: ممنوعیت ثبت سفارش 9 قلم نهاده دارویی باعث افزایش قیمت داروهای داخلی و بی کیفیت شدن آنها شده است.

روستائیان «آلتین تخماق» گلستان گفتند: مشکل نهاده باعث شده دامداران دامهای خود را بفروشند فردی که 200 راس دام داشت اکنون 10 راس دارد و بیم آن می رود که دامداری در این روستا تعطیل شود.

صادرات دام سبک به سازمان تعاون روستایی واگذار شد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: بخش تعاون بیشترین قرابت را با کشاورزی و دامپروری دارد و ما تشکل‌های اتاق تعاون را بخشی از وزارت جهاد کشاورزی می‌دانیم که می توانند کشاورزی کشور را متحول کنند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: اتاق تعاون ایران قرابت بیشتری با حوزه کشاورزی و دامپروری دارد و به تقویت تعاونی ها در بخش کشاورزی کمک خواهیم کرد تا نقش این بخش در حوزه کشاورزی و بازرگانی افزایش پیدا کند.