اخبار

وزارت جهاد کشاورزی شیوه نامه صادرات دام زنده را ابلاغ کرد.

خرید تضمینی دانه روغنی کلزا همزمان با فصل خرید گندم در کشور آغاز شده است و تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار تن از این محصول از کلزاکاران سراسر کشور خریداری شده است.

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی آزاد حوزه دام

توزیع ۱۶۳ هزار تن نهاده دامی در فارس

معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: امروز مصوب شد در جهت حمایت ویژه از کلزاکاران به ازای هر کیلو 8500 تومان مابه التفاوت پرداخت شود.

معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دلایل عقب ماندگی برنامه های خود اتکایی دانه های روغنی در کشور را تشریح کرد.