شیوه‌نامه صدور مجوز صادرات دام زنده ابلاغ شد

وزارت جهاد کشاورزی شیوه نامه صادرات دام زنده را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شیوه نامه صادرات دام زنده از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد در این شیوه نامه در باره اینکه چرا تصمیم به صادرات دام زنده گرفته شده و شرایط دام‌های زنده گوشتی، ویژگی صادر کنندگان و فرایند صدور دام اشاره شده است.

متن شیوه نامه به این شرح است:

مقدمه:
به دلیل بروز خشکسالی و ایجاد شرایط اضطرار برای دامداران در اثر کمبود علوفه و عدم امکان نگهداری دام مازاد خود، به استناد بند ۱ مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ ستاد تنظیم بازار؛ ابلاغ به شماره ۱۹۹۲۴/م مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ معاون اول محترم رئیس‌جمهور و نامه شماره ۱۴۰۱/۹۰۰/۳۹۷۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ معاونت امور تولیدات دامی و به منظور تمرکززدایی و تفویض اختیار به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها مقرر شد صادرات دام زنده مشروط به تعادل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی طبق ضوابط زیر اجرایی شود:

سیاست‌ها و ضوابط کلی:
۱. برش استانی تعداد دام‌های زنده قابل صدور (سبک و سنگین) با رعایت الزامات بازار و زیرساخت موجود توسط معاونت امور تولیدات دامی تعیین و به استان جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
۲. کمیته‌ای متشکل از معاونت توسعه بازرگانی، معاونت امور تولیدات دامی، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان امور عشایر کشور و تشکل‌های مربوطه پایش، مدیریت و کنترل صادرات در سطح ملی را برعهده خواهند داشت.
تبصره ۱: محل استقرار دبیرخانه این بند دفتر توسعه صادرات خواهد بود.
تبصره ۲: کمیته بند ۲ بازار محصولات پروتئینی را پایش و ضمن گزارش وضعیت درخصوص تغییر و اصلاح سیاست صادرات دام اقدام خواهد نمود:
۳. سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها مکلفند با محوریت معاونت امور تولیدات دامی هر سه ماه یکبار میزان دام مازاد را مشخص نموده و از طریق سامانه‌ای که بدین‌منظور توسط وزارت جهاد کشاورزی طراحی می‌شود اعلام و نتایج این پایش را به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارسال نمایند.

شرایط دام‌های زنده گوشتی قابل صدور:
۱. دام سبک صادراتی باید تر و حداقل ۴۰ کیلوگرم باشد.
۲. دام سنگین صادراتی باید تر و دارای حداقل وزن ۴۰۰ کیلوگرم باشد.

شرایط صادرکننده دام زنده:
۱. باتوجه به عدم اجرای فراگیر اعتبارسنجی بازرگانان برای همه کالاها توسط سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری و عدم دسترسی سازمان‌های جهادکشاورزی به اطلاعات سامانه مذکور؛ اهلیت‌سنجی صادرکنندگان (دارا بودن کارت بازرگانی معتبر و مرتبط و عدم وجود تعهد ارزی) توسط سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه سنجیده می‌شود.
۲. در صورت تغییر سیاست صادراتی توسط کمیته بند ۲ سیاست‌ها و ضوابط کلی، صرفا دام‌هایی که در محل قرنطینه دامپزشکی بوده و پلاک‌کوبی شده باشند (با تایید سازمان دامپزشکی کشور) مشمول حقوق مکتسبه ماده ۱۱ مکرر قانون مقررات صادرات و واردات خواهند بود.

فرآیند صدور دام زنده:
۱. متقاضی درخواست صادرات خود را به همراه مستندات به سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه می‌نماید. در صورت تایید فنی توسط سازمان (با رعایت سقف مجاز تعیین- طبق نظر معاونت امور تولیدات دامی و سازمان امور عشایر کشور) مجوز صادرات برای صادرکنندگان دارای اهلیت به اداره دامپزشکی استان به منظور صدور گواهی بهداشتی و قرنطینه‌ای ارسال می‌شود.
تبصره ۱: در صورت عدم امکان احراز اهلیت صادرکننده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان موضوع از دفتر توسعه صادرات استعلام می‌شود.
تبصره ۲: به منظور ایجاد هماهنگی و اطمینان از طی شدن مراحل اخذ مجوز؛ سازمان جهاد کشاورزی استان لیست نهایی متقاضیان مجاز صادرات را به منظور تایید سیستمی در سامانه EPL گمرک به دفتر توسعه صادرات ارسال می‌نماید.
۲. اداره دامپزشکی استان  اقدام به صدور گواهی بهداشتی و پلاک‌کوبی‌ دام‌ها در محل تعیین شده در همان استان نموده و دام‌های پلاک‌کوبی شده در گمرک محل مبدا دام (استان مبدا) اظهار و با رعایت الزامات فنی سازمان دامپزشکی و به همراه مامور بدرقه سازمان دامپزشکی جهت صادرات به گمرک مرز خروجی حمل می‌شوند.
۳. به منظور امکان کنترل سقف کلی دام‌های قابل صدور در سطح کشور تایید نهایی سیستمی در سامانه EPL گمرک توسط معاونت توسعه بازرگانی (دفتر توسعه صادرات) انجام می‌شود.
۴. مسئولیت حمل‌ونقل محصول صادراتی، پرداخت عوارض صادراتی و همچنین رفع تعهد ارزی با صادرکننده خواهد بود.
۵. صادرکننده متعهد به رعایت پروتکل سازمان دامپزشکی کشور و معاونت امور تولیدات دامی شامل الزامات بهداشتی و ضوابط قرنطینه‌ای و همچنین رعایت سن، جنس و نژاد می‌باشد.
۶. سازمان‌های جهاد کشاورزی مسئول نظارت بر خرید دام توسط صادرکننده می‌باشد.
۷. اداره دامپزشکی استان مسئول نظارت بر قرنطینه دام و صدور گواهی قرنطینه و پلاک‌کوبی و حمل دام می‌باشد.
۸. مسئولیت تایید فنی صادرات تلیسه آبستن هلشتاین با معاونت امور تولیدات دامی (مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی) است.

به گزارش فارس، تولید کنندگان دام با این استدلال که دام مازاد در کشور وجود دارد وزارت جهاد کشاورزی را تحت فشار قرار داد که با صادرات دام زنده موافقت کند، این در حالی است که قیمت گوشت در داخل زیاد است و از کیلویی 200 هزار تومان فراتر رفته است، کارشناسان می‌گویند درباره گفته های اتحادیه های تولید کنندگان مبنی بر وجود دام مازاد و نیز قیمت بالای بازار تضاد وجود دارد.

وزیر جهاد کشاورزی اخیرا در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس که چرا وزارت جهاد برخلاف رویکرد سایر کشورها که در شرایط فعلی به فکر ذخیره سازی هستند بی محابا به سمت صادرات می رود، گفت: حواسمان به بازار است و صادرات ما در جهت حمایت از تولید است و البته توضیح نداد که ضرر مصرف کنندگان چگونه جبران خواهد شد.