اخبار

ایسنا/خوزستان اداره‌کل دامپزشکی خوزستان با اشاره به شیوع و بروز بیماری تب برفکی سویه SAT-۲ در تمامی استان‌های کشور عراق و نیز بروز این بیماری در دیگر کشورهای همسایه، نسبت به خطر نفوذ این سویه اگزوتیک به کشور هشدار داد.

درحال حاضر برای عرضه و جایگزینی کنجاله‌های کلزا، پنبه دانه، آفتابگردان و ذرت خوشه‌ای در سامانه بازارگاه، علاوه بر معادل‌سازی غذایی، مجوز تخصیص ارزنیمایی گرفته شد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران فارس عنوان کرد حرکت صنعت دامپروری به سمت نابودی:صنعت دام در وضعیت اسفناکی قرار داد

کلاس تلقیح مصنوعی دام سنگین از تاریخ 1401/11/01 الی 1401/11/19

وزارت جهاد کشاورزی شیوه نامه صادرات دام زنده را ابلاغ کرد.

خرید تضمینی دانه روغنی کلزا همزمان با فصل خرید گندم در کشور آغاز شده است و تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار تن از این محصول از کلزاکاران سراسر کشور خریداری شده است.