دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
تعاونی های عضو
بخشنامه‌ها

سؤالات متداول

شماره تلفن بخشهای مختلف اتحادیه؟

مدیرعامل: ابراهیم  كلائی- 38350096-071   •   معاون: عبدالرسول سعادتمند- 07138244153 •    دبیرخانه: حمیده ثابت ـ رقیه ثابت – 38244153 -071و38244091-071   •  شماره مستقیم نمابر 38350098-071   •   واحد مالی: محمد حسین بردبار- فرشته فلاحت پیشه – فاطمه دهقانیان 38255939-071   •  واحد فروش: حسنی - حسین لشنی - 38255940-071    • واحد بازرگانی: منصور زارع - ...


ادامه مطلب ...
برای دریافت آخرین قیمتها کدام شماره تماس بگیریم؟

0711-8255940 0711-8244153 بازرگانی - فروش 


        1