دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
تعاونی های عضو
بخشنامه‌ها

پیشنهاد عدم پرداخت هر گونه عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی و ساخت تاسیسات دامپروری

تاریخ خبر : ١٣٩٧/١٠/٢۶
در خصوص پیشنهاد عدم پرداخت هر گونه عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی و ساخت تاسیسات
پیشنهاد عدم پرداخت هر گونه عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی و ساخت تاسیسات دامپروریدر خصوص پیشنهاد عدم پرداخت هر گونه عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی و ساخت تاسیسات

ارسال نظر
نام :
پست الکترونیکی :
* متن نظر :