يكشنبه ٣٠ تير ١٣٩٨
تعاونی های عضو
بخشنامه‌ها

متن قرار داد شیر خام

تاریخ خبر : ١٣٩٧/١٠/١٠
بپیوست متن قرارداد حاصل از جلسات فی ما بین اتحادیه مرکزی دامداران ایران و انجمن صنایع لبنی
متن قرار داد شیر خامبپیوست متن قرارداد حاصل از جلسات فی ما بین اتحادیه مرکزی دامداران ایران و انجمن صنایع لبنی

ارسال نظر
نام :
پست الکترونیکی :
* متن نظر :