نقش محوری تشکل‌های اتاق تعاون بر ایجاد تحول در بخش کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: بخش تعاون بیشترین قرابت را با کشاورزی و دامپروری دارد و ما تشکل‌های اتاق تعاون را بخشی از وزارت جهاد کشاورزی می‌دانیم که می توانند کشاورزی کشور را متحول کنند.

به گزارش خبرنگار ایانا، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نشست صبحانه کاری با نمایندگان تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی در اتاق تعاون ایران اظهار کرد: اتاق تعاون ایران یک از ستون‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است و می تواند در افزایش تولید و بازاررسانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی کمک کند.

وی افزود: یکی از بخش هایی که در اقتصاد ایران با غفلت مواجه شده اتاق تعاون ایران بوده که از ظرفیت های عظیم این بخش استفاده نشده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که نام تعاون با کشاورزی و دامپروری آمیخته شده است، خاطرنشان کرد: بخش تعاون بیشترین قرابت را با کشاورزی و دامپروری دارد و ما تشکل‌های اتاق تعاون را بخشی از وزارت جهاد کشاورزی می‌دانیم که می توانند کشاورزی کشور را متحول کنند.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی و اتاق تعاون باید تعامل بیشتری داشته باشند و ما آمادگی داریم تا از این بخش حمایت کامل انجام دهیم، همچنین ارتباط اتاق تعاون وسازمان تعاون روستایی باید بیش از پیش گسترش یابد.

ساداتی نژاد با تاکید بر لزوم ساماندهی تشکل‌ها عنوان کرد: باید با ساماندهی تشکل‌ها، از موازی کاری و عدم وحدت جلوگیری کنیم، تشکل های موازی با رقابت با هم باعث ضعف قدرت در بخش کشاورزی می شوند.

وی ادامه داد: باید با حفظ جایگاه، این تشکل‌ها را به وحدت عمل برسانیم تا برای واگذاری امور با مشکل مواجه نشویم.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم واگذاری امور به بخش خصوصی و تشکل‌ها تصریح کرد: یکی از شرایط اصلی برای واگذاری امور به تشکل‌ها، ساماندهی و رسیدن به وحدت است. هفته گذشته طرح واگذاری را به صورت پایلوت برای صنایع لبنی اجرا کردیم که باعث کاهش 10 درصدی قیمت سه کالای اصلی در بخش لبنیات شد.

وی افزود: تشکل‌ها با تولید و کشاورزی درگیر هستند و واگذاری می تواند در پیشبرد اهداف ما در وزارت جهد کشاورزی موثر باشد و با کمک اتحادیه ها و تشکل‌ها به حذف واسطه ها و سوداگری برسیم.

ساداتی نژاد عنوان کرد: تمام برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری های ما در وزارت جهاد کشاورزی با حضور و مشارکت تشکل ها انجام خواهد شد  و امیدواریم بتوانیم واگذاری تصدی گری ها را اجرایی کنیم.

وی، از زئیس اتاق تعاون ایران خواست که یک نماینده دائم برای حضور و مشارکت در قرارگاه امنیت غذایی کشور به وزارت جهاد کشاورزی معرفی کند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که کشاورزی کشور راهی به غیر از اجرای طرح کشاورزی قراردادی نخواهد داشت، ادامه داد: اتاق تعاون ایران می تواند به برنامه های محوری وزارت جهاد کشاورزی اعم از کشاورزی قراردادی، تکمیل زنجیره ارزش و هویت‌دار شدن اراضی کشاورزی کمک کند.

وی افزود: واسطه گران از بخش زیادی از ارزش افزوده و زحمت کشاورزان منتفع می شوند که با اصل تعاون منافات دارد بنابراین باید زنجیره ارزش و توسعه صنایع فرآوری با کمک تشکل‌ها مدنظر قرار گیرد.

ساداتی نژاد ادامه داد: از تمام سرمایه گذاران دعوت می کنم به توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری ورود کنند و وزارت جهاد کشاورزی تمام حمایت های لازم را خواهد کرد.

وی با بیان این که به دنبال واگذاری اختیارات به استان ها هستیم، تصریح کرد: با واگذاری اختیارات، روسای سازمان ها بدون بروکراسی امور را به پیش خواهند برد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که با قیمت گذاری دستوری مخالف هستم، عنوان کرد: باید به اتحادیه ها اختیار داده شود تا بتوانند از مردم حمایت کنند و دولت باید تنها به عنوان ناظر بر روابط تولید تا مصرف نظارت کند.